#wybieramsan

Witamy w Katedrze Gospodarki Elektronicznej i Logistyki

"Cyfryzacja i Logistyka - ciało i duch wizjonerskich przedsiębiorstw"

Katedra Gospodarki Elektronicznej i Logistyki funkcjonuje w ramach Instytutu Zarządzania i Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Motywatorami powstania Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki są przesłanki naukowo-badawcze obejmujące skutki wniknięcia technologii cyfrowej w świat przedsiębiorstw i nastawienia przedsiębiorstw na zintegrowane zarządzanie przez pryzmat procesów logistycznych oraz dydaktyczne związane z kształceniem specjalistów o dedykowanych kompetencjach. Czynniki sprawcze powołania katedry są ściśle związane z przemianami współczesnej gospodarki i funkcjonujących w niej organizacji, w kontekście rozwoju technologii teleinformatycznych oraz logistyki.

Obszary zainteresowań pracowników Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki obejmują zagadnienia związane zarówno z Gospodarką Elektroniczną jak i Logistyką :
- rolą i znaczeniem współczesnej gospodarki w kontekście stechnologizowania procesów transakcyjno-komunikacyjnych
- strategiami i modelami prowadzenia biznesu w dobie wyzwań cyfryzacji gospodarki
- współpracą międzyorganizacyjną w strukturach łańcuchów dostaw
- zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
- zarządzanie jakością procesów logistycznych
- e-logistyką w strukturach e-gospodarki
-  wirtualizacją procesów transakcyjno - komunikacyjnych
- koncepcjami zarządzania zespołami wiedzy w wielowymiarowej rzeczywistości
- zintegrowaną komunikacja z hipermedialnym środowisku
- zarządzaniem usługami logistycznymi w strukturach gospodarki elektronicznej
- zarządzaniem relacjami z klientem w oparciu o nowe technologie
- multikulturowością przestrzeń Internetu
- zarządzaniem doświadczeniami i wiedzą klienta
- nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-technologicznych w procesach logistycznej obsługi klienta

Aktualności